VYUŽÍVÁME NEJNOVĚJŠÍ TRENDY A TECHNOLOGIE V OBORU MĚŘENÍ A REGULACE
PROJEKCE

Kvalitně navržený systém měření a regulace je důležitým předpokladem pro nákladově efektivní a zároveň spolehlivý chod technologií budov. Pokud jsou technologie optimálně navrženy, mají systémy měření a regulace pozitivní dopad na výslednou spotřebu energií.

REALIZACE

Kvalitní řídící jednotky Vám umožní předcházet zbytečným výpadkům, odstávkám a podobným potížím. Z tohoto důvodu používáme pouze komponenty a systémy od renomovaných dodavatelů.

SERVIS

S vědomím toho, že na spolehlivosti našich dodávek závisí řada provozů, divadel i obchodních domů, je nedílnou součástí našich služeb poskytování záručního a pozáručního servisu včetně vzdáleného dohledu.

VIZUALIZACE

Nedílnou součástí našich služeb je i vizualizace dat z technologických procesů – dispečerský systém na PC i online. Vizualizace naměřených hodnot a celých procesů Vám pomohou snížit náklady na kontroly a výjezdy k zařízení i zamezit haváriím a dalším problémům.

Komplexní služby v oblasti Měření a Regulace (MaR) jsou jednou
z našich domén.


Pro naše zákazníky zajišťujeme:
Vypracování projektové dokumentace systému MaR
Dodávky a montáž kompletního systému MaR
Záruční a pozáruční servis vč. servisní pohotovosti
Dálková správa a diagnostika
Programování PLC / SCADA, BMS a softwarová podpora včetně uživatelských vizualizací
Konzultace a technické poradenství

Součástí dodávek je také hardware a vlastní tvorba aplikačního
a řídícího software pro vizualizaci, řízení, archivaci dat apod.