PROJEKCE

Kvalitně navržený systém měření a regulace je důležitým předpokladem pro nákladově efektivní a zároveň spolehlivý chod technologií budov. Pokud jsou technologie optimálně navrženy, mají systémy měření a regulace pozitivní dopad na výslednou spotřebu energií.

REALIZACE

Kvalitní řídící jednotky Vám umožní předcházet zbytečným výpadkům, odstávkám a podobným potížím. Z tohoto důvodu používáme pouze komponenty a systémy od renomovaných dodavatelů.

SERVIS

S vědomím toho, že na spolehlivosti našich dodávek závisí řada provozů, divadel i obchodních domů, je nedílnou součástí našich služeb poskytování záručního a pozáručního servisu včetně vzdáleného dohledu.

VIZUALIZACE

Nedílnou součástí našich služeb je i vizualizace dat z technologických procesů – dispečerský systém na PC i online. Vizualizace naměřených hodnot a celých procesů Vám pomohou snížit náklady na kontroly a výjezdy k zařízení i zamezit haváriím a dalším problémům.

Obor měření a regulace je jedním z kvalifikačně nejnáročnějších oborů v celé oblasti technických zařízení budov. Naše společnost zajišťuje kompletní návrhy řešení, dodávky, montáž a odborný servis MaR německého výrobce Kieback&Peter včetně zajištění náhradních dílů. Po dohodě jsme schopni zajistit realizaci a servis MaR také dalších výrobců.