SERVIS PRO MĚŘENÍ A REGULACI

S vědomím toho, že na spolehlivosti našich dodávek závisí řada provozů, divadel i obchodních domů, je nedílnou součástí našich služeb poskytování záručního a pozáručního servisu včetně vzdáleného dohledu.

Pravidelný servis systémů MaR pomáhá zvýšit spolehlivost a efektivitu instalovaných technologií a zajistit bezproblémový provoz 24 hodin denně. Využitím těchto služeb a uzavřením servisní smlouvy lze snížit náklady spojené s údržbou a opravou jednotlivých zařízení a zároveň tyto náklady lépe plánovat. Poruchy, nežádoucí jevy a údržbu preventivně vyhodnocujeme a navrhujeme zákazníkovi kroky k optimalizaci provozních nákladů

*

NAŠE SERVISNÍ SLUŽBY ZAHRNUJÍ:

  • Konzultační a technická podpora
  • Preventivní servis - zpracování plánu periodického servisu, uzavření servisní smlouvy, provádění preventivních prohlídek, revize výchozí a periodické dle zákona, aktualizace a údržba softwaru
  • Operativní servis - opětovné uvedení zařízení do funkčního stavu na základě nahlášené poruchy
  • Servisní pohotovost
  • Dálková správa a diagnostika
  • Reporting
  • Vyhodnocení a optimalizace
  • Archivace a zálohování dat


Další služby:

Projekce >
Realizace >
Vizualizace >