PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ MĚŘENÍ
A REGULACE

Kvalitně navržený systém měření a regulace je důležitým předpokladem pro nákladově efektivní a zároveň spolehlivý chod technologií budov. Pokud jsou technologie optimálně navrženy, mají systémy měření a regulace pozitivní dopad na výslednou spotřebu energií. Při návrzích systémů měření a regulace vycházíme z důkladné analýzy, na jejímž základě navrhneme vhodné řešení pro konkrétního zákazníka. Naše mnohaleté zkušenosti v oboru MaR zaručují kvalitu a spolehlivost navržených systémů měření a regulace.

*

PROJEKTOVOU DOKUMENTACI ZPRACOVÁVÁME
V NÁSLEDUJÍCÍCH ÚROVNÍCH:

 • Pro potřeby úvodní studie
 • Pro stavební povolení
 • Zadávací projektová dokumentace
 • Realizační projektová dokumentace
 • Projektová dokumentace skutečného stavu
Jsme specializováni v oborech MaR pro technická zařízení budov (HVAC) a energetiku. Zkušenosti nám umožňují navrhovat měření a regulaci i pro související obory jako venkovní a vnitřní osvětlení, zdroje energie (kogenerace, fotovoltaika), ostatní výrobní i nevýrobní technologie.

V RÁMCI NAŠÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI
ZÁKAZNÍKŮM NABÍZÍME:

 • Zpracování studií, posudků a následná technická pomoc
 • Konzultační a poradenská činnost při opravách a modernizacích technologických zařízení
 • Vypracování systémových řešení a zpracování projektů pro ovládání a řízení technologických zařízení budov
 • Vypracování konkrétních návrhů a řešení úloh v oblasti automatizace, měření a regulace na základě podkladů dodaných zákazníkem
 • Posudky technického stavu nejrůznějších technologických zařízení,
 • Návrhy a opatření na prodloužení životnosti zařízení s možností zvýšení užitné hodnoty
 • Vypracování návrhů a studií sloužící jako podklad pro budoucí projektovou dokumentaci
Rychlý kontakt

Další služby:

Realizace >
Servis >
Vizualizace >