VIZUALIZAČNÍ DISPEČERSKÝ SYSTÉM

Nedílnou součástí našich služeb je i vizualizace dat z technologických procesů – dispečerský systém na PC i online. Vizualizace naměřených hodnot a celých procesů Vám pomohou snížit náklady na kontroly a výjezdy k zařízení i zamezit haváriím a dalším problémům.

Vizualizační dispečerské systémy jsou vhodné například pro oblast teplárenství, školské objekty, sportovní a víceúčelové haly, průmyslové závody apod.

Jedná se o přenos dat po datové sběrnici a jejich následné grafické zobrazení na počítači. V případě požadavku je možné načtené hodnoty přenést do zabezpečeného internetového prostředí.

*

SOUČÁSTÍ VIZUALIZACE JE TAKÉ:

  • Pravidelné ukládání naměřených hodnot do souborů historie
  • Matematické výpočty s naměřenými daty (např. průměrné hodnoty)
  • Grafické i tabulkové zpracování
  • Možnost připojení dalších uživatelských PC
  • Možnost online vizualizace


Další služby:

Projekce >
Realizace >
Servis >